Cổ tức là gì? Các hình thức thanh toán cổ tức

07/7/2022 - nga

Cổ tức là gì? Các hình thức thanh toán cổ tức

Cổ tức gần như là vấn đề mà mọi người quan tâm nhất khi tiến hành đầu tư cổ phiếu. Đây không đơn giản là phần tiền công ty thanh toán cho cổ đông mà nó còn đánh giá và định giá doanh nghiệp đó. Vì thế, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ngay những thông tin cơ bản về cổ tức.


Định nghĩa cổ tức


Cổ tức được định nghĩa đơn giản là một phần lợi nhuận sau thuế của các công ty sẽ được chia cho cổ đông sau khi trích lập các quỹ theo quy định. Mỗi năm, số tiền được trích ra chi trả cổ tức sẽ được thông qua tại Đại hội cổ đông.


Sau khi thông qua biểu quyết tại Đại hội cổ đông hằng năm, doanh nghiệp sẽ chi trả cổ tức bằng hai hình thức chính:


-          Cổ tức bằng tiền mặt.


-          Cổ tức bằng cổ phiếu.


Các hình thức chi trả cổ tứcTrả cố tức bằng tiền mặt


Việc này đồng nghĩa với khi tiến hành thanh toán cổ tức, doanh nghiệp sẽ chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản chứng khoán của mỗi cổ đông. Tại Việt Nam, bất cứ doanh nghiệp nào công bố thanh toán tỷ lệ cổ tức bằng tiền mặt thì đều dựa trên mệnh giá cổ phiếu là 10 000 VND/cổ phiếu.


Trả cổ tức bằng cổ phiếu


Thay vì tiền mặt, doanh nghiệp cũng có thể chi trả cổ tức thông qua hình thức phát hành thêm cổ phiếu. Khi đó, việc phát hành cổ phiếu để thanh toán cổ tức sẽ không thay đổi vốn chủ sở hữu và tỷ lệ nắm giữ của mỗi cổ đông trong doanh nghiệp.


Điểm khác biệt giữa hai hình thức chi trả cổ tức


Điểm khác biệt giữa việc trả cổ tức bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu thường không ảnh hưởng nhiều tới tài sản của nhà đầu tư. Mấu chốt của chúng nằm tại dòng tiền lưu thông của doanh nghiệp hay báo cáo lưu chuyển tiền tệ.


Đối với việc trả cổ tức bằng tiền mặt, dòng tiền từ lợi nhuận sau thuế sẽ trực tiếp ra khỏi doanh nghiệp. Cụ thể, nó được chi trả vào từng tài khoản của các cổ đông trong công ty.


Mặt khác, trả cổ tức bằng cổ phiếu thì về cơ bản dòng tiền lưu thông của doanh nghiệp không bị xê dịch. Điểm thay đổi ở đây từ tài sản từ khoản mục Lợi nhuận sau thuế (chưa phân phối) chuyển sang khoản mục Vốn góp chủ sở hữu.


Tuy nhiên, nhìn chung các nhà đầu tư vẫn ưu tiên lựa chọn việc nhận cổ tức bằng tiền mặt để đảm bảo lợi ích của mình. Việc thanh toán bằng tiền mặt cũng chứng minh cho cổ đông thấy tình hình hoạt động kinh daonh của công ty đang có lợi nhuận và là một dấu hiệu tốt cho việc quyết định tiếp tục đầu tư trong tương lai.

Bình luận