Thông báo tạm ngưng hoạt động

17/9/2021 - [email protected]

Thông Báo Tạm Ngưng Hoạt Động

Theo chỉ thị mới nhất của Thủ tướng chính phủ về giãn cách toàn xã hội, để đảm bảo chấp hành nghiêm túc và chung tay cùng thành phố chống dịch Covid, Camdonhanh sẽ tạm ngưng hoạt động từ ngày 23/8 đến ngày 6/9. Camdonhanh sẽ nhanh chóng hoạt động trở lại ngay khi có thông báo mới nhất từ thành phố. Trong thời gian này, Camdonhanh vẫn tiếp tục hỗ trợ quý khách gia hạn hợp đồng.


Để gia hạn hợp đồng, quý khách vui lòng chuyển khoản vào tài khoản của Camdonhanh theo mẫu dưới đây:


Tên tài khoản: CT TNHH DAU TU & PTRIEN KINH DOANH ICADO


Số tài khoản: 0071001173304


CN: VCB HCM


Số tiền :


Nội dung: Gia han HD (mã Hđ của quý khách) hoặc số điện thoại


Cảm ơn quý khách đã thông cảm cho Camdonhanh

Bình luận